Mặt hàng mật ong không phải chịu thuế xuất khẩu

Mật ong khi nhập khẩu phải kiểm dịch bắt buộc, còn khi xuất khẩu thì theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc của người mua hàng.
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 4454/TCHQ-GSQL nêu rõ mặt hàng mật ong không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi xuất khẩu, nhập khẩu; không phải nộp thuế xuất khẩu.
Tổng cục Hải quan cho biết đã có nhiều mâu thuẫn trong quy định của luật đối với mặt hàng mật ong như tại Quyết định số 45/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thì danh mục động vật, sản phẩm động vật phải kiểm dịch, trong đó có mật ong. Do đó, mật ong khi nhập khẩu phải kiểm dịch bắt buộc, còn khi xuất khẩu thì theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc của người mua hàng. Nhưng theo Thông tư số 23/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong quy định rõ mật ong không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi xuất khẩu, nhập khẩu.
Còn theo quy định tại Nghị định 149/2005 của Chính phủ, mật ong thu mua trong nước rồi đưa vào khu chế xuất phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, mặt hàng mật ong không được định danh tại các biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành từ năm 2008 đến 2011, do đó khi xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu.
Sưu tầm

Trả lời