Hiển thị một kết quả duy nhất

Quick View
Thành phần:
– Mật ong hoa nhãn có các chỉ tiêu thành phần như sau
– Đường Khử/Reducing sugar fructose …
Quick View
  1. Thành phần:
– Mật ong hoa nhãn có các chỉ tiêu thành phần như sau
– Đường Khử/Reducing sugar fructose …
Quick View
Thành phần:
– Mật ong hoa nhãn có các chỉ tiêu thành phần như sau
– Đường Khử/Reducing sugar fructose …
Quick View
Thành phần:
– Mật ong hoa rừng có các chỉ tiêu thành phần như sau
– Đường Khử/Reducing sugar fructose …
Quick View

Thành phần:
– Mật ong hoa rừng có các chỉ tiêu thành phần như sau
– Đường Khử/Reducing sugar fructose …

Quick View
Mật ong hoa rừng được khai thác tại các huyện vùng cao Tây Bắc. Mật ong được khai thác khi …
Quick View

Mật ong thiên nhiên được khai thác chủ yếu từ các vùng có trữ lượng nguồn mật phong phú như …