Hiển thị kết quả duy nhất

Quick View
Thành phần:
– Mật ong hoa nhãn có các chỉ tiêu thành phần như sau
– Đường Khử/Reducing sugar fructose
Quick View

Thành phần:

– Mật ong hoa nhãn có các chỉ tiêu thành phần như sau
– Đường Khử/Reducing sugar fructose
Quick View
Thành phần:
– Mật ong hoa nhãn có các chỉ tiêu thành phần như sau
– Đường Khử/Reducing sugar fructose
Quick View
Thành phần:
– Mật ong hoa rừng có các chỉ tiêu thành phần như sau
– Đường Khử/Reducing sugar fructose
Quick View

Thành phần:
– Mật ong hoa rừng có các chỉ tiêu thành phần như sau
– Đường Khử/Reducing sugar fructose …

Quick View
Mật ong hoa rừng được khai thác tại các huyện vùng cao Tây Bắc. Mật ong được khai thác khi
Quick View

Mật ong thiên nhiên được khai thác chủ yếu từ các vùng có trữ lượng nguồn mật phong phú như …