Hiển thị một kết quả duy nhất

Quick View
Thành phần:
– Hàm lượng ẩm / Humidity≤ 70%,
– Đường tổng số/Total sugar > 8%,
– Protein/Protein ≥ 13%…
Quick View
Sữa ong chúa tươi là chất dinh dưỡng có giá trị cao được ong non tiết ra nuôi ấu trùng …
Quick View
Sữa ong chúa tươi là chất dinh dưỡng có giá trị cao được ong non tiết ra nuôi ấutrùng ong …
Quick View
– Hàm lượng ẩm / Humidity≤ 70%,
– Đường tổng số/Total sugar > 8%,
– Protein/Protein ≥ 13%
– Sữa …