Showing 13–15 of 15 results

Quick View
Sữa ong chúa tươi là chất dinh dưỡng có giá trị cao được ong non tiết ra nuôi ấu trùng
Quick View
Sữa ong chúa tươi là chất dinh dưỡng có giá trị cao được ong non tiết ra nuôi ấutrùng ong
Quick View
– Hàm lượng ẩm / Humidity≤ 70%,
– Đường tổng số/Total sugar > 8%,
– Protein/Protein ≥ 13%
– Sữa