Hotline: 0947574466

Công ty Cổ phẩn Phát triển Ong Việt nam chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt. Quý khách hàng có thể chuyển khoản trực tiếp qua các ngân hàng sau:

Tên TK: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ONG VIỆT NAM

Số TK: 1303201046721

tại Ngân hàng AgriBank- Chi nhánh Hà Thành